ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 243/2010, II състав ЖАЛБИ ПО ЗИНЗС С.Т.К. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР.БОБОВ ДОЛ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ
Докладчик: ЙОЛАНДА М. ЦЕКОВА  Определение от 31.08.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Депозираната молба съдът приема като молба за оттегляне на жалбата срещу решение по Протокол № 2/11.03.2010 г на Комисията по изпълнение на наказанията, поради което съдът ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 243/2010 г. по описа на КОС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред САС.
 
2 ЧНД No 372/2010, II състав Чл.243, ал.4 НПК - прекратяване на НП Г.К.Д.,
Р.Д.Д.
  Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 12.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД 372/2010 г. по описа на КОС и ВРЪЩА делото на КОП за прилагане на съобщенията, от които да е видно кога са получили препис от атакуваното постановление. В случай, че такива липсват същото да се удостовери писмено. Определението не може да се обжалва или протестира.
 
3 НОХД No 374/2010, V състав Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ М.П.В. Председател и докладчик: ПЕНКА Н. БРАТАНОВА  Споразумение от 03.08.2010г., в законна сила от 03.08.2010г.
М.П.В.
 
4 ЧНД No 375/2010, V състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ Д.А.Г.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР.БОБОВ ДОЛ
Председател и докладчик: ПЕНКА Н. БРАТАНОВА  Определение от 03.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
 
5 ЧНД No 377/2010, II състав Чл.61, ал.5 НПК - изменение на мярка "Парична гаранция" С.Д.К.,
Й.А.
  Председател и докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 11.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА взетите по отношение на обвиняемите Й.А. и С.Д.К. по ДП №615/2010г. по описа на РУ на МВР-Дупница мерки за неотклонение „парична гаранция” в размер на по 2000лв. за всеки един от двамата
Определението не може да се обжалва.
Оставя без уважение
 
6 ВЧНД No 381/2010, V състав ВЧНД С.Г.Г. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател и докладчик: ПЕНКА Н. БРАТАНОВА  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 02.08.2010г.
Oтменява определение на Кюстендилския районен съд от 16.07.2010г. , постановено по НОХД№741/2009г. по описа на същия съд и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от състава на съда , разглеждащ делото като първа инстанция за продължаване на съдапроизводствените действия.Определението не подлежи на обжалване.
 
7 НОХД No 387/2010, V състав Гл.XI. чл.354а,б и чл.354в ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ Л.М.Д. Председател и докладчик: ПЕНКА Н. БРАТАНОВА  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
Л.М.Д.
 
8 ЧНД No 389/2010, II състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване   Р.К.В. Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 09.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 389/2010 г по описа на КОС и ВРЪЩА преписката на Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС при Затвора Бобов дол за прилагане на заверен преппис от цитирания в предложението протокол № 5/28.07.200 г, от който дае видно, че Комисията по чл. 73 ЗИНЗС действително е взела решение за условното предсрочно освобождаване на лишения от свобода /приложенията такъв е в незаверена по какъвто и да било начин компютърна разпечатка/. Определението не може да се обжалва
 
9 ЧНД No 390/2010, II състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване   Б.В.В. Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 09.08.2010г., в законна сила от 09.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 390/2010 г по описа на КОС и връща преписката на Комисиято по чл.73 от ЗИНЗС при Затвора Бобов дол за прилагане на заверен препис от цитирания в предложението протокол № 5/28.072010 г, от който да е видно, че Комисията по чл. 73 ЗИНЗС действително е взела решение за условното предсрочно освобождаване на лиения от свобода /приложеният такъв е в незаверена по какъвто и да било начин компютърна разпечатка/. Определението не може да се обжалва.
 
10 ЧНД No 391/2010, II състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване   Б.Д.К. Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 09.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство поп ЧНД № 391/2010 г по описа на КОС и ВРЪЩА преписката на Комисията по чл 73 от ЗИНЗС при Затвора Бобов дол за прилагане на заверен препис от цитирания в предложението протокол № 5/28.07.2010 г от който да е видно, че Комисията по чл. 73 ЗИНЗС действително е взела решение за условното предсрочно освобождаване на лишения от свобода /приложфеният такъв е в незаверена по какъвто и да било начин компютърна разпечатка/. Определението не подлежи на обжалване
 
11 ЧНД No 392/2010, II състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване   А.Н.Н. Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 09.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 392/2010 г по описа на КОС и ВРЪЩА преписката на Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС при Затвора Бобов дол за прилагане на заверен препис от цитирания в предложението протокол № 5/28.07.2010 г, от който да е видно, че Комисията по чл.73 ЗИНЗС действително е взела решение за условното предсрочно освобождаване на лишения от свобода /приложеният такъв е в незаверена по какъвто и да било начин компютърна разпечатка/. Определението не може да се обжалва
 
12 ЧНД No 393/2010, II състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване   И.А.П. Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 09.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 392/2010 г по описа на КОС и ВРЪЩА преписката на Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС при Затвора Бобов дол за прилагане на заверен препис от цитирания в предложението протокол № 5/28.07.2010 г, от който да е видно, че Комисията по чл.73 ЗИНЗС действително е взела решение за условното предсрочно освобождаване на лишения от свобода /приложеният такъв е в незаверена по какъвто и да било начин компютърна разпечатка/. Определението не може да се обжалва
 
13 ЧНД No 394/2010, II състав Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване   Л.А.И. Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА  Определение от 09.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 394/2010 г по описа на КОС и ВРЪЩА преписката на Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС при Затвора Бобов дол за прилагане на заверен препис от цитирания в предложението протокол № 5/28.07.2010 г, от който да е видно, че Комисията по чл. 73 ЗИНЗС действително е взела решение за условното предсрочно освобождаване на лишения от свобода /приложеният такъв е в незаверена по какъвто и да било начин компютърна разпечатка/. Определението не може да се обжалва
 
14 ВЧНД No 396/2010, II състав ВЧНД М.Ц.Б.,
В.Г.Х.,
А.Д.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ
  Председател: МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ
Докладчик: ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 
Определение от 11.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА протоколното определение от 05.08.2010 г. постановено по ЧНД 1080/2010 г. по описа на ДРС, с което са взети мерки за неотклонение по ДП № 1924/10 г. по описа на ДРП, както следва:
По отношение на А.Д.Д.-ЕГН ********** *** А, и по отношение на М.Ц.Б.-ЕГН ********** *** ”Парична гаранция” в размер на по 300 лв.
По отношение на обвиняемия В.Г.Х.-ЕГН ********** ***, „Задържане под стража”.
ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок, считано от днес за внасяне на определените парични гаранции от обвиняемите М.Б. и А.Д..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва и протестира. 
15 ВЧНД No 416/2010, I състав ВЧНД Е.И.Р. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател: МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ
Докладчик: ЕВГЕНИЯ Х. СТАМОВА 
Определение от 25.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
 
16 ВЧНД No 419/2010, I състав ВЧНД Г.Н.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател: МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ
Докладчик: ЕВГЕНИЯ Х. СТАМОВА 
Определение от 25.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
 
17 ВЧНД No 420/2010, I състав ВЧНД А.А.С.,
Г.К.С.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател: МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ
Докладчик: ЕВГЕНИЯ Х. СТАМОВА 
Определение от 25.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
 
18 ВЧНД No 421/2010, I състав ВЧНД Л.Т.С. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Председател: МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ
Докладчик: ЕВГЕНИЯ Х. СТАМОВА 
Определение от 25.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.