П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

____

 

гр. Кюстендил, 21 декември 2010 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

         КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесети  и първи декември две хиляди и десета година в състав:

                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕН-СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

 

ПЕНКА БРАТАНОВА

Н.ГЕОРГИЕВА

 

Т.Х.

В.Ц.

Е.М.

 

 

 

при участието на секретар:

Г.К.

и прокурора:

К.С.

сложи за разглеждане

НОХД № 258/2010 г.

докладвано от съдия:

Н.Г.

и въз основа на доказателствата,

 

     П Р И С Ъ Д И :

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** 

            ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м. “Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област в съучастие, като съизвършител с подсъдимите А.Д.И., Б.А.Н., Г.Й.Н. и помагачите  Т. А.И., С.С.А. и А.Д.И. (последният като помагач за престъпление по чл.129, ал.2 НК), по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М. ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, като смъртта е настъпила на 26.06.2009г. и убийството  представлява опасен рецидив, поради което и на осн. чл.116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 и т. 12, пр. 1, във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а“, във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК вр. с чл.36, 37, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от  18 години , като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението в съучастие, като съизвършител с Т. А.И., С.С.А. и А.Х.Р. и в съучастие  с А.Д.

И., като помагач   за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3-то  вр. с чл.115 НК.  

             ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.И., със снета по-горе самоличност,

             ЗА ВИНОВЕН и в това, че по същото време и на същото място, в съучастие като съизвършител с подсъдимите А.Д.И., Б.А.Н., Г.Й.Н., А.Д.И. и  А.Х.Р. и в съучастие с помагачите А.Д.И., Т. А.И. и С.С.А. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в:

             разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието,

             трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие  счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка,

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка и

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица,

             трайно затрудняване на движенията на десен долен  крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, като деянието представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл.131 а, предл. 2-ред. ДВ бр.75/2006, в сила от 13.10.2006 г., във вр. с чл. 129, ал. 2, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква “а“, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК  и във вр. с чл. .36, 37, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 НК  му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 години,  като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г. и в съучастие, като съизвършител с Т. А.И. и С.С.А.. 

             

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.И., със снета по-горе самоличност,

             ЗА ВИНОВЕН и в това,  че  на 25.06.2009г  на същото място  е причинил средна телесна повреда на М.В.С. ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на големия пищял на лява подбедрица, като деянието представлява опасен рецидив поради което и на основание чл.131 а, предл. 2-ред. ДВ бр.75/2006 г. , в сила от 13.10.2006 г., във вр. с чл.129, ал. 2, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква“а“, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК и във вр. с чл.  .36, 37, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4  години,  като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г. и  в  съучастие като съизвършител с  помагача А.Д.И.

             На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

            На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим   „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  27.06.2009 г.  до влизане на присъдата в сила.

            На осн.чл.25, ал.1 вр. с чл.23, ал.1 НК определя общо наказание ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което е най-тежкото измежду наложеното наказание с настоящата присъда и наказанията по НОХД № 1650/2009 г.  и НОХД № 1588/2009 г.-двете по описа на КРС .

            На осн.чл.25, ал.2 НК при изтърпяване на общото наказание приспада  отчасти изтърпяното наказание по  НОХД 1650/2009 и НОХД № 1588/2009 г.-двете по описа на КРС .

            На осн.чл.59, ал.1 НК при изтърпяване на общото наказание ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  27.06.2009 г.  до влизане на присъдата в сила.

             На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим   „Строг”.

 

            ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Й.Н., роден на *** ***,   живущ ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********

             ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м. “Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област в съучастие, като съизвършител с подсъдимите  А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И. и помагачите Т. А.И., С.С.А. и А.Д.И. (последният като помагач за престъпление по чл.129, ал.2 НК), по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М. ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, като смъртта е настъпила на 26.06.2009г. и убийството  представлява опасен рецидив, поради което и на осн. чл.116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 и т. 12, пр. 1, във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а“, във вр. с чл. 20 ал. 2 от НК вр. с чл.36, 37, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 НК  му налага наказание  „Лишаване от свобода” за срок от 18 години , като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението в  съучастие, като съизвършители   с Т. А.И., С.С.А. и А.Х.Р.  и в съучасти  с А.Д.И., като помагач за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3-то  вр. с чл.115 НК.  

             ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Й.Н., със снета по-горе самоличност,

             ЗА ВИНОВЕН и в това ,че на 25.06.2009г  на същото място, в съучастие като съизвършител с подсъдимите А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И., А.Д.И. и  А.Х.Р. и в съучастие с помагачите А.Д.И., Т. А.И. и С.С.А. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в:

            разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието,

            трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие  счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка,

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка и

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица,

            трайно затрудняване на движенията на десен долен  крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, като деянието представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл.131 а, предл. 2-ред. ДВ бр.75/2006, в сила от 13.10.2006 г., във вр. с чл. 129, ал. 2, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква “а“, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК  и във вр. с чл. .36, 37, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем) години, като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г. и  в  съучастие, като съизвършители   с Т.  А.И. и С.С.А.. 

             На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

            На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим   „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  27.06.2009 г.  до влизане на присъдата в сила.

 

 

            ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.А. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, с непостоянна работа, неженен, осъждан, ЕГН **********

            ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м. “Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като ПОМАГАЧ с Т.  А.И. и А.Д.И. ( последният като помагач за престъпление по чл.129, ал.2 НК) и в съучастие с извършителите  Г.Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н. и Б.Д.И.   по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М., ЕГН:********** ***, Кюстендилска област, като смъртта е настъпила на 26.06.2009г., поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл.115, във вр. с чл. 20, ал. 4  от НК и вр. с чл.36, 37 и чл.58а, б”б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 НК  му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем) години, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението  в  съучастие, като съизвършител с Т. А.И. и А.Х.Р. и в съучастие  с А.Д.И., като помагач за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3-то вр. с чл.115 НК.  

            ПРИЗНАВА подсъдимият С.С.А., със снета по-горе самоличност,

            ЗА ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място, в съучастие като помагач с извършителите  Г. Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И. , А.Д.И. и А.Х.Р. и в съучастие с помагачите А.Д.И. и Т. А.И. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в:

            разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието,

            трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка,

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка и

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица,

            трайно затрудняване на движенията на десен долен  крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 вр. с ал.1 (редакция Д.в.26/68 г.), във вр. с чл. 20, ал. 4, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК  и във вр. с чл. .36, 37, ал.1, т.1 и чл.54 НК  му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г. в съучастие, като съизвършител с Т.  А.И. 

             На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание СЕДЕМ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

            На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим   „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  27.06.2009 г.  до влизане на присъдата в сила.

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.И., роден на *** ***,   живущ ***, българин,  български гражданин, с основно образование, с непостоянна работа, съжителстващ на съпружески начала , неосъждан, ЕГН **********

            ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м. “Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като ПОМАГАЧ със С.С.А. и А.Д.И. (последният като помагач за престъпление по чл.129, ал.2 НК) и в съучастие с извършителите  Г.Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н. и Б.Д.И. по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М., ЕГН:********** ***, Кюстендилска област, като смъртта е настъпила на 26.06.2009г поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл.115, във вр. с чл. 20, ал. 4  от НК и вр. с чл.36, 37 и чл.58а, б”б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 НК  му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем) години, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението  в  съучастие, като съизвършител със С.С.А. и А.Х.Р.и в съучастие  с А.Д.И., като помагач за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3-то  вр. с чл.115 НК.

            ПРИЗНАВА подсъдимият Т.А.И., със снета по-горе самоличност,

            ЗА ВИНОВЕН в това, че по същото време и на  същото място, в съучастие като помагач с извършителите Г. Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И., А.Д.И. и  А.Х.Р. и в съучастие с помагачите А.Д.И. и С.С.А. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в:

             разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието,

             трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие  счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка,

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка и

            трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица,

             трайно затрудняване на движенията на десен долен  крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица,   поради което и на основание чл. 129, ал. 2 вр. с ал.1  (редакция Д.в.26/68 г.), във вр. с чл. 20, ал. 4, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК  и във вр. с чл. .36, 37, ал.1, т.1 и чл.54 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото  обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г.  в съучастие, като съизвършител със С. С.А.

             На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание СЕДЕМ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

            На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим  „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 27.06.2009 г. до влизане на присъдата в сила.

 

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Р.-  роден на *** ***,   живущ ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********

            ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 25/26.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м.“Грамаге“, землището на с.Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като съизвършител със С.С.А., Т.А.И., Г.Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И. и в съучастие с помагача А.Д.И., по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М. ЕГН:********** ***, Кюстендилска област, поради което   и на основание  чл.304 НПК го оправдава по повдигнатото обвинение  по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Р., със снета по-горе самоличност,

            ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009г. и на същото място,в съучастие като съизвършител с  Г.Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И., А.Д.И. и в съучастие с помагите А.Д.И.,С.С.А. и Т.А.И., е причинил средна телесна повреда на К.С.В. ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието, както и трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица, както и трайно затрудняване на движенията на десен долен крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 (редакция ДВ бр.26/1968г, в сила от 1.05.1968 г.), във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК  вр.с чл.36, 37 и чл. 54 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от  4 (четири) години и 5 (пет) месеца, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото  обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г.    в  съучастие, като съизвършител   със С. С.А.  и Т.А.И.

На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  27.06.2009 г. до влизане на присъдата в сила.

 

 

            ПРИЗНАВА подсъдимият Б.А.Н. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********

            за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м.“Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като съизвършител с Г.Й.Н., А.Д.И., и Б.Д.И.  и в съучастие с помагачите С.С.А. , Т.А.И. и А.Д.И. –последният като помагач за престъпление по чл.129, ал.2 НК, по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, като смъртта е настъпила на 26.06.2009г., поради което и на основание чл.1 16, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и във. вр. с чл.36, 37 и чл.54 наказание „Лишаване от свобода” за срок от 16 (шестнадесет) години като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението в съучастие, като съизвършител с Т.А.И., С.С.А. и А.Х.Р. и в съучастие с А.Д.И., като помагач за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3-то  вр. с чл.115 НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият Б.А.Н., със снета по-горе самоличност,

ЗА ВИНОВЕН и в това,че на 25.06.2009г   на същото място, в съучастие като съизвършител с А.Х.Р., Г.Й.Н., А.Д.И., Б.Д.И. и А.Д.И. и в съучастие с помагачите  А.Д.И., С.С.А. и Т.А.И. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в  разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие  гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието, както и трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица,както и трайно затрудняване на движенията на десен долен крайник вследствие  счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, поради което и на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1 (редакция ДВ бр. 26/1968 г.,

в сила от 1.05.1968 г.), във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК 

 

вр. вр.с чл.36, 37 и чл. 54 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) години, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото  обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г.  в съучастие, като съизвършител със С. С.А. и Т.А.И..

На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 28.06.2009 г. до влизане на присъдата в сила.

 

            ПРИЗНАВА подсъдимият А.Д.И., роден на *** ***,   живущ ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, без граждански брак, осъждан, ЕГН **********

            за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м.“Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като съизвършител с Г.Й.Н., Б.А.Н. и Б.Д.И. и в съучастие с помагачите С.С.А. , Т.А.И. и А.Д.И. –последният като помагач за престъпление по чл.129, ал.2 НК, по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил П.И.М., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, като смъртта е настъпила на 26.06.2009г., поради което и на основание чл.1 16, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК  и във. вр. с чл.36, 37 и чл.54 наказание „Лишаване от свобода” за срок от 19 (деветнадесет) години като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъплението в съучастие, като съизвършители с Т.А.И., С.С.А. и А.Х.Р.и в съучастие с А.Д.И.- помагач за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3-то вр. с чл.115 НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Д.И., със снета по-горе самоличност,

ЗА ВИНОВЕН  и в това,че по същото време  и на същото място, в съучастие като съизвършител с А.Х.Р., Г.Й.Н., Б.А.Н., Б.Д.И. и А.Д.И. и в съучастие с помагачите  А.Д.И., С.С.А. и Т.А.И. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в  разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие  гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието, както и трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на двете кости на лява подбедрица,както и  трайно затрудняване на движенията на десен долен  крайник вследствие  счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, поради което и на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1 (редакция ДВ бр. 26/1968 г., в сила от 1.05.1968 г.), във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК  вр. вр.с чл.36, 37 и чл. 54 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) години, като осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото  обвинение за извършване на престъплението на 26.06.2009 г. в съучастие, като съизвършител със С. С.А. и Т.А.И..

На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание ДЕВЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  27.06.2009 г. до влизане на присъдата в сила.

 

            ПРИЗНАВА подсъдимият А.Д.И роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, работещ, без граждански брак, неосъждан (реабилитиран), ЕГН **********,

            ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м. “Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като помагач с извършителите Г.Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И. и помагачите С.С.А. и Т.А.И. умишлено е улеснил, чрез  отстраняване на спънки, причиняването на средна телесна повреда на П.И.М., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота, трайно затрудняване на движенията на снагата,       трайно затрудняване на движенията на десен горен  крайник  и         трайно затрудняване на движенията на двата долни крайника, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. с ал.1 НК, (редакция ДВ бр. 26/1968 г. ,в сила от 1.05.1968 г.), във вр. с чл. 20, ал. 4, пр. 4 и чл.21, ал.2 НК, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК и на осн.чл.36, чл.37, ал.1, т.1 и чл.54 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години и 6 месеца, като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 във вр. с чл. 115 НК на 26.06.2009г. в съучастие като помагач с извършителите С.С.А., А.Х.Р. и Т.А.И..

            ПРИЗНАВА подсъдимия  А.Д.И.

             ЗА ВИНОВЕН     и в това, че по същото време и  на същото място, в съучастие като помагач с извършителите А.Х.Р., Г.Й.Н., А.Д.И., Б.А.Н., Б.Д.И. и А.Д.И. и помагачите С.С.А. и Т.А.И. умишлено е улеснил, чрез  отстраняване на спънки, причиняването на средна телесна повреда на  К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в  разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие  гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието, както и трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие  счупването на двете кости на лява подбедрица, както и трайно затрудняване на движенията на десен долен  крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица,   поради което и на основание по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 (редакция ДВ бр. 26/1968 г., в сила от 1.05.1968 г., във вр. с чл. 20, ал. 4, пр. 4 и чл.21, ал.2 НК, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК на осн.чл.36, чл.37, ал.1, т.1 и чл.54 НК  му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години и 6 месеца, като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за   извършено  престъпление на 26.06.2009 г.  в съучастие като помагач с извършителите С.С.А. и Т.А.И.

             На осн.чл.23, ал.1 НК НАЛАГА най-тежкото наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА .

            На осн.чл.61, т.3 вр. с чл.60  и чл.59, ал.1  ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип при първоначален режим „Общ”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 27.06.2009 г.  до влизане на присъдата в сила.

            ПРИЗНАВА подсъдимия  А.Д.И.

             ЗА НЕВИНОВЕН и в това, че по същото време и на същото място в съучастие като помагач с извършителя Б.Д.И. умишлено е улеснил причиняването на средна телесна повреда на М.В.С. ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупването на големия пищял на лява подбедрица чрез отстраняване на спънки (осигурил е наблюдение по време на извършване на деянието и е оказал помощ след приключването му , като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и оправдава по първоначално повдигнатото обвинение  за престъпление чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 (редакция ДВ бр. 26/1968 г.), в сила от 1.05.1968 г., във вр. с чл. 20, ал. 4 пр. 4, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК .

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.И., роден на *** ***,   живущ ***,,  български гражданин, циганин,  без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********

            ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009 г. в черешов масив, находящ се в м. “Грамаге“, землището на с. Шишковци, Кюстендилска област, в съучастие като съизвършител с А.Х.Р., А.Д.И., Б.А.Н., Г.Й.Н. и Б.Д.И. и в съучастие с помагачите А.Д.И. , Т.А.И. и С.С.А. е причинил средна телесна повреда на К.С.В., ЕГН ********** ***, Кюстендилска област, изразяваща се в  разстройство на здравето, временно опасно за живота вследствие гръдна травма: фрактури на ребра, контузия на бял дроб, кръвоизлив в лява гръдна половина и навлизане на въздух в гръдната кухина, средностението и подкожието, както и трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник вследствие счупването на костите на дясна предмишница и първите фаланги на ІV и V-ти пръсти на дясна ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие счупванията на трите дланни (метакарпални) кости на лява ръка, както и трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник вследствие  счупването на двете кости на лява подбедрица, както и трайно затрудняване на движенията на десен долен крайник вследствие счупването на големия пищял (тибия) на дясна подбедрица, като  деянието представлява опасен рецидив, поради което и на основание, чл. 131-а, предл. 2 (ред. ДВ бр.75/2006 г., в сила от 13.10.2006 г)., във вр. с чл. 129, ал. 2, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква “а“ и буква“б“, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2 ал. 2 от НК и на осн. на осн.чл.36, чл.37, ал.1, т.1 и чл.54 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем) години, като на осн.чл.304 НПК го признава за невиновен и оправдава по първоначално повдигнатото обвинение за извършване на престъпление на 26.06.2009 г. и в съучастие с подсъдимите С.С.А. и Т.А.И., като съизвършители.

            На осн.чл.61, т.2 вр. с чл.60 ЗИНЗС определя изтърпяване на наказанието в затвор при първоначален режим „Строг”.

            На осн.чл.59, ал.1 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от  05.07.2009 г.  до влизане на присъдата в сила.

            ОСЪЖДА подсъдимите Б.Д.И., Г.Й.Н., С.С.А., Т.А.И., Б.А.Н., А.Д.И. И А.Д.И. да заплатят солидарно на гражданската ищца В.Г.М.с ЕГН ********** сумата от 100 (сто) хиляди лева, представляваща обезщетение  за претърпените от последната неимуществени вреди в резултат на смъртта на П.И.М.,ведно със законната лива, считано от датата на деянието -25.06.2009 г. до окончателното изплащане, като искът за разликата до 200 000 лв. и срещу подсъдимия А.Х.Р., като неоснователен –ОТХВЪРЛЯ

ОСЪЖДА подсъдимите Б.Д.И., Г.Й.Н., С.С.А., Т.А.И., Б.А.Н., А.Д.И. И А.Д.И. да заплатят солидарно на гражданската ищца В.Г.М. сумата от 4 000 в., представляваща сторени от същата разноски  по време на съдебното производство.

ОСЪЖДА подсъдимите Б.Д.И., Г.Й.Н., С.С.А., Т.А.И., Б.А.Н., А.Д.И. и А.Д.И. да заплатят солидарно на гражданската ищца Т.П.М. с ЕГН ********** сумата от 80 (осемдесет) хиляди лева, представляваща обезщетение за претърпените от последната неимуществени вреди в резултат на смъртта на П.И.М. , ведно със  законната лива, считано от датата на деянието -25.06.2009 г. до окончателното изплащане, като искът за разликата до 100 000 лв. и срещу подсъдимия А.Х.Р.,  като неоснователен –ОТХВЪРЛЯ

ОСЪЖДА подсъдимите Б.Д.И., Г.Й.Н., С.С.А., Т.А.И., Б.А.Н., А.Д.И. и А.Д.И. да заплатят солидарно на гражданския ищец Г.П.М. с ЕГН ********** сумата от 80 (осемдесет) хиляди лева, представляваща обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди в резултат на смъртта на П.И. М., ведно със законната лива, считано от датата на деянието -25.06.2009 г. до окончателното изплащане, като искът за разликата до 100 000 лв. и срещу подсъдимия А.Х.Р., като неоснователен –ОТХВЪРЛЯ

ОСЪЖДА подсъдимите Б.Д.И., Г.Й.Н., С.С.А., Т.А.И., Б.А.Н., А.Д.И. и А.Д.И.  да заплатят солидарно на гражданските ищци Т.П.  М. и Г.П.М. сумата от по 2 000 в., представляваща сторени от същите  разноски  по време на съдебното производство.

             ОСЪЖДА подсъдимите Б.Д.И., Г.Й.Н., С.С.А., Т.А.И., Б.А.Н., А.Д.И. и А.Д.И. да заплатят сторените по делото разноски, както следва: сумата от 4 538 лв. по сметка на ОДП-Кюстендил, сумата от 288 лв. по сметка на КОС и сумата от 10 400 лв., представляваща държавна такса върху уважените граждански искове.

                          На осн. чл. 53, ал.1, б”а” НК отнема в полза на държавата следните веществени доказателства     секира, част от дървена дръжка с дължина 38-40 см., част от дървена дръжка с дължина около 23 см, дървена дръжка с дължина 114 см., дървена дръжка с дължина 54 см., вилар с дървена дръжка, брадва с дървена дръжка, гребло с дървена дръжка с дължина около 137 см., дървена дръжка с размер около 94 см., лопата с дължина около 34, 5 см. 

 

Веществените доказателства, иззета кръв, поднокътни вещества, косми, материал за сравнително изследване, 3 бр. парчета балатум на жълто-кафяви квадрати иззети с протокол за оглед на веществени доказателства от 30.06.09 г. от пода на багажник на лек автомобил "Лада 2105" с ***оставен за съхранение на адрес ***,   1 бр. Мокет, бял парцал с ръждиви петна да се унищожат след влизане на присъдата в сила

Връща на собствениците   веществено доказателство газови револвери, работни ръкавици, след влизане на присъдата в сила

Връща на собствениците следните веществени доказателства - горна част на анцуг с черен цвят и бели кантове с надпис "Адидас"; 1 бр. черна на цвят блуза с дълъг ръкав и рисунка наподобяваща човешка глава; 1 бр. синя тениска с къс ръкав с надпис "ОДС България това си ти"; 1 бр. дънков панталон със синкав цвят; иззети с протокол за претърсване и изземване от 26.06.09 г. от простор в двор на адрес ***., един чифт черни маратонки с бели кантове с № 41 иззети с протокол за претърсване и изземване от 26.06.09 г., един чифт черни маратонки с черно-бяло каре от страни иззети с протокол за претърсване и изземване от 26.06.09 г., 1 бр. долна част на анцуг с черен цвят с кафеникави на цвят петна в долната си част; 1 бр. тениска с къс ръкав с черен цвят; 1 бр. тениска с къс ръкав със сив цвят и надпис "Туити" иззети с протокол за претърсване и изземване от 26.06.09 г. –всички иззети от  едноетажна жилищна постройка  и имот, наодящи се на адрес ***.

 ВРЪЩА на собствениците следните веществени доказателства, ИЗЗЕТИ от адрес ***, а именно - черни кожени обувки, 2 чифта спортни обувки тип маратонки, черна мъжка тениска с къс ръкав 

  ВРЪЩА на правоимащите тъмносиньо на цвят долнище на анцуг, с два сини канта със засъхнали червени и кафяви петна, 1 бр. разрязан бял на цвят потник със засъхнали червени петна по него, 1 бр. фланелка с къси ръкави, разрязана, черна на цвят със син на цвят надпис на гърба и жълт надпис отпред с червени петна , 1 бр. плетна вълнена блуза, разрязана, с червени, сини и бели орнаменти и надпис отпред 57, със засъхнали червени петна, сив на цвят чехъл за десен крак № 37 с червено засъхнало петно,

 

 ВРЪЩА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ мобилен телефон - "Нокиа" модел 1209 с фабр. № 351947030474800, мобилен телефон - "Нокиа", модел 1209 с фабр. № 352906025788540, А НА  В.Д.И. -мобилен телефон "Нокиа", светлосин, със сива шарка около дисплея, лек автомобил "Опел Астра" с ***, лек автомобил "ВАЗ 2105" с ***, лек автомобил "Форд Сиера" с ***- без акумулатор и музикална уредба

 Присъдата може да се обжалва и протестира пред САС в 15-дн.срок, считано от днес.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕН-СЪДИЯ:

 

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

                                                                                                   2/

 

                                                                                                 3/