П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

                                      N

 

                             гр.Кюстендил, 04.11.2010 година

       

                             В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А  

 

          Кюстендилският окръжен съд, наказателна колегия, в открито съдебно заседание на първи ноември през две хиляди и десета година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НАЧЕВ

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: В.Ц.

                                                                          Я.А.

 

    при участието на секретаря Л.Н. и на прокурорите                                                          К.Стефанова – Кюстендилска окръжна прокуратура, Б. К. и П.Никова – Софийска градска прокуратура, като разгледа докладваното от съдия Н. наказателно дело общ характер № 287 по описа за 2009 година

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********

                         

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от началото на месец юни 2004г. до 05.12.2008г. в гр. Дупница е образувал и ръководил организирана престъпна група с участници А.Х.Х., А.В.Ч. и В.А.А., съставена с цел  да върши престъпления в страната, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага / престъпление по чл. 214 от НК/, като групата е въоръжена, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321 ал.3 т. 1 вр. ал. 1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г.

 

 

            ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец юни 2004г. до месец декември 2005г. в гр. Дупница, в съучастие като съизвършител с А.Х.Х. и А.В.Ч., с цел да набавят за себе си имотна облага, са принудили П.Д.М. чрез сила / А.Ч. по поръчение на П.Г. нанесъл на публично място средна телесна повреда на И.В.И. – таксиметров шофьор, работещ към радиостанцията и диспечерския номератор на ЕТ „П.М. – С.”, управлявана от П.М., с което  са вселили страх във всички таксиметрови шофьори в гр.Дупница/ и заплашване с посегателство срещу живота и здравето на П.М. / при протеста на таксиметровите шофьори пред полицията в гр. Дупница в защита на пребития И.В.И., П.Г. заявил на П.М., че, ще го пребие, ще го смачка, ще пикае кръв, че не знае какво може да му се случи и че ще му приключи бизнеса в гр. Дупница/ да извърши нещо противно на волята му – да им предава сума от 1 500 лв месечно за периода месец юли 2004г. - месец декември 2005г., и с това са му причинили имотна вреда в размер на 27 000 лв, като с деянието са причинени значителни имуществени вреди и същото е извършено от група, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.214 ал. 2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал. 3 т.2 и т.3 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г.

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец февруари 2007г. до 20.01.2009 г. в гр. Дупница, в съучастие като съизвършител с А.Х.Х. и В.А.А., с цел да набавят за себе си имотна облага, са принудили П.Д.М. чрез заплашване с посегателство срещу живота и здравето му, както и с възпрепятстване на бизнеса му, да извърши нещо противно на волята му - да прехвърли собствеността на 50% от дружествените дялове на фирма „С. Т.” ООД на В.А.А., с което са причинили имотна вреда на него и съдружника му Д.И.М. в размер на 2 500 лв, както и да им предава  ежемесечно сума в размер на половината от месечната печалба на „Сити Транс” ООД и от ЕТ „П.М. – С.- Е. - за 1 лев такси” и с  това  са причинили имотна вреда на него и съдружника му Д.И.М. в размер на 79 907

 

          - продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

лв, като общата стойност на причинените имуществени вреди е 82 407  лв, като с деянието са причинени значителни имуществени вреди и същото е извършено от група, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.214 ал.2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3 т.2 и т.3 вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г.

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец януари 1998г. до 07.02.2005г. в гр. Дупница с А.Х.Х. е участвал в ръководството на група с участници А.В.Ч. и В.А.А., която чрез внушаване на страх у А.Е.Я. / реална възможност от физическо насилие, както и невъзможност на осъществяване на стопанска дейност – таксиметрови услуги, като му заявили, че не може да работи, ако не плаща на ръководената от Г. и  Х. група/,  извличала облаги - за периода от месец август 1998г. до месец януари 2005г. облаги в размер на обща сума от 38 900 лв, представляваща месечни вноски  в размер на 500 лева за десет  таксиметрови автомобила/ по 50 лева за автомобил на месец/, предавана от А.Е.Я.,  а именно: от  месец август 1998г. до месец декември 2004г. – 77 месеца по 500 лева месечно или сума от 38 500 лв и за месец януари 2005г. сума от 400 лева, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г.

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през месец юни 2004г. в гр. Дупница е подбудил /наредил по телефона/ А.В.Ч. да нанесе побой на И.В.И., вследствие на който му е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи и втори горни леви зъби, които реализират медико-биологичния признак избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл. 129 ал.2  вр. ал. 1 вр. с чл.20 ал.3 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г.

 

 

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец декември 2007г. до месец септември 2008г. в гр. Дупница с А.Х.Х. е участвал в ръководството на група с  участници А.В.Ч. и Г.В.Б., която чрез внушаване на страх у С.И.Т. / реална възможност от физическо насилие, както и икономически и административни пречки при осъществяване на стопанската дейност  на  ръководените от него  дискотеки „Е. и „Б.” в град Дупница/ извличала облаги - събирали месечни вноски в размер на обща сума от 14 750 лв, както следва: за дискотека „Е.” за периода от  15.12.2007 г. до 30.06.2008 г. / 6 и 1/2 месеца/, общо сума от 9 750 лв - по 1 500 лв на месец, и за дискотека „Б. за  периода от 15.06.2008 г. до 31.08.2008 г.,/ 2 и 1/2  месеца/, общо сума от  5 000 лв - по 2000 лв на месец, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.1 от НК.

 

  ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б.Г.

 

            ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.11.2008 г. в гр. Дупница, в съучастие като подбудител с К.В.О. - извършител, умишлено склонил К.О. да извърши престъпление – да принуди Л.Л.П. да извърши нещо противно на волята й : да убеди сина си И.В.П. да оттегли жалбата си до РУ МВР, и да убеди Р.Р.Н. да не дава обяснения пред служител от РУ гр. Дупница във връзка с нанесеният им побой от Г.К.Г., в резултат на което К.В.О. направил опита да принуди Л.Л.П. да извърши нещо противно на волята си : да убеди сина си И.В.П. да оттегли жалбата си до РУ МВР – гр.Дупница и да убеди Р.Р.Н. да не дава обяснение пред служител на РУ МВР - гр. Дупница във връзка с нанесеният им побой от Г.К.Г., като употребил за това заплашване – казал на Л.П., че ще изкарат сина й И.П. наркоман, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини – Л.Л.П. отказала да убеди сина си И.П. да оттегли жалбата си до РУ - МВР гр.Дупница и да убеди Р.Р.Н. да не дава обяснения пред служител от РУ МВР гр. Дупница във връзка с нанесеният им побой от Г.К.Г., поради което го

 

          - второ продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

 

 ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.143 ал.1 вр. чл.20 ал.3 вр. ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, ЕГН **********

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец януари 1998г. до 07.02.2005г. в гр. Дупница с П.Б.Г. е участвал в ръководството на група с участници А.В.Ч. и В.А.А., която чрез внушаване на страх у А.Е.Я. / реална възможност от физическо насилие, както и невъзможност на осъществяване на стопанска дейност – таксиметрови услуги, като му заявили, че не може да работи ако не плаща на ръководената от   Г. и Х. група/,  извличала облаги - за периода от месец август 1998г. до месец януари 2005г. извлякъл облаги в размер на обща сума от 38 900 лв., представляваща месечни вноски в размер на 500 лева за десет  таксиметрови автомобила/ по 50 лева за автомобил на месец/, предавана от А.Е.Я.,  а именно: от  месец август 1998 г. до м. декември 2004 г.  – 77 месеца по 500 лева месечно или сума от 38 500 лв и за месец януари 2005г. сума от 400 лева, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал. 1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х.

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец юни  2004 г. до  месец  декември 2005 г. в гр. Дупница в съучастие като съизвършител с П.Б.Г. и А.В.Ч. с цел да набавят за себе си имотна облага са принудили П.Д.М. чрез сила / А.Ч. по поръчение на П.Г. нанесъл на публично място средна телесна повреда на И.В.И. – таксиметров шофьор, работещ към радиостанцията и диспечерския номератор на ЕТ „П.М. – С.”, управлявана от П.М., с което  са вселили страх във всички таксиметрови шофьори в гр.Дупница/ и заплашване с посегателство срещу живота и здравето на П.М. / при протеста на таксиметровите шофьори пред полицията в гр. Дупница в защита на пребития И.В.И., П.Г. заявил на П.М., че, ще го пребие, ще го смачка,

 

ще пикае кръв, че не знае какво може да му се случи и че ще му приключи бизнеса в гр. Дупница/ да извърши нещо противно на волята му – да им предава сума от 1 500 лв месечно за периода месец юли 2004г. - месец декември 2005г., и с това са му причинили имотна вреда в размер на 27 000 лв, като с деянието са причинени значителни имуществени вреди и същото е извършено от група, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.214 ал. 2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал. 3 т.2 и т.3 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х.

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец февруари 2007г. до 20.01.2009 г. в гр. Дупница в съучастие като съизвършител с П.Б.Г. и В.А.А. с цел да набавят за себе си имотна облага са принудили П.Д.М. чрез заплашване с посегателство срещу живота и здравето му, както и с възпрепятстване на бизнеса му, да извърши нещо противно на волята му - да прехвърли собствеността на 50% от дружествените дялове на фирма „С. Т.” ООД на В.А.А., с което са причинили имотна вреда на него и съдружника му Д.И.М. в размер на 2 500 лв, както и да им предава  ежемесечно сума в размер на половината от месечната печалба на „Сити Транс” ООД и от ЕТ „П.М. – С. – Е. - за 1 лев такси” и с  това  са причинили имотна вреда на него и съдружника му Д.И.М. в размер на 79 907 лв, като общата стойност на причинените имуществени вреди е 82 407  лв, като с деянието са причинени значителни имуществени вреди и същото е извършено от група, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.214 ал.2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3 т.2 и т.3 вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х.

 

           ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец декември 2007г. до месец септември 2008г. в гр. Дупница с П.Б.Г. е участвал в ръководството на група с  участници А.В.Ч. и Г.В.Б., която чрез внушаване на страх у С.И.Т. / реална възможност от физическо насилие, както и икономически и административни

         - трето продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

пречки при осъществяване на стопанската дейност  на  ръководените от него  дискотеки „Е.” и „Б.” в град Дупница/ извличала облаги - събирали месечни вноски в размер на обща сума от 14 750 лв, както следва: за дискотека „Е.” за периода от  15.12.2007 г. до 30.06.2008 г. / 6 и 1/2 месеца/, общо сума от 9 750 лв - по 1 500 лв на месец, и за дискотека „.” за  периода от 15.06.2008 г. до 31.08.2008 г.,/ 2 и 1/2  месеца/, общо сума от  5 000 лв - по 2000 лв на месец, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х.

 

              ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от началото на месец юни 2004г. до 05.12.2008г. в гр. Дупница е участвал в организирана престъпна група, ръководена от П.Б.Г., с участници А.В.Ч. и В.А.А., съставена с цел да върши престъпления в страната, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага / престъпления по чл.214 от НК/, като групата е въоръжена, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321 ал.3 т.2 вр. ал. 2 вр. ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Х.

 

 ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от 05.12.2008 г. до 20.01.2009 г. в гр. Дупница е ръководил организирана престъпна група с участници А.В.Ч. и В.А.А., съставена с цел да върши престъпления в страната, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години  и чрез които се цели да се набави имотна облага / престъпления по чл.214 от НК/, като групата е въоръжена, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл. 321 ал.3 т.1 вр. ал. 1 от НК.

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********

 

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец януари 1998 г. до 07.02.2005 г. в гр. Дупница с В.А.А. е участвал в група, ръководена от П.Б.Г. и А.Х.Х., която чрез внушаване на страх у А.Е.Я. / реална възможност от физическо насилие, както и невъзможност на осъществяване на стопанска дейност – таксиметрови услуги, като му заявили, че не може да работи ако не плаща на ръководената от   Г. и Х. група/,  извличала облаги - за периода от месец август 1998г. до месец януари 2005г. извлякъл облаги в размер на обща сума от 38 900 лв., представляваща месечни вноски в размер на 500 лева за десет  таксиметрови автомобила/ по 50 лева за автомобил на месец/, предавана от А.Е.Я.,  а именно: от  месец август 1998 г. до м. декември 2004 г.  – 77 месеца по 500 лева месечно или сума от 38 500 лв и за месец януари 2005г. сума от 400 лева, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.2 вр.ал. 1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч.

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 07.02.2005 г. в гр.Дупница е подбудил /посочил с глава и разпоредил нанасянето на побой/ неустановени по делото лица да причинят на А.Е.Я. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на втори горен десен зъб, което реализира медико - биологичния признак избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.3 вр.чл.36, 37 и 54 от НК го осъжда на „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 4 месеца.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч.

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през месец юни 2004 г. в гр. Дупница е причинил на И.В.И. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи и втори горни леви зъби, които реализират медико-биологичния признак избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.129 ал.2 вр. с ал.1 вр. чл.36, 37 и 54 от НК го осъжда на „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 4 месеца.

 

На основание чл.23 ал.1 НК налага на А.В.

 

    - четвърто продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

Ч. най – тежкото измежду така наложените наказания, а именно - „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 4 месеца.

        

        На основание чл.61 т.3 вр.чл.59 ал.1 ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване „общ” на наказанието „лишаване от свобода”, като А.В.Ч. се настани първоначално в затвор от открит тип.

 

На основание чл.59 ал.1 НК приспада времето, през което А.В.Ч. е бил задържан, считано от 21.01.2009г. до 20.05.2010г. – при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч.

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през месец юни 2004 г. в гр. Дупница като извършител в съучастие с П.Б.Г. /като подбудител/ е нанесъл побой на И.В.И., вследствие на който му е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи и втори горни леви зъби, които реализират медико-биологичния признак избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.129 ал.2 вр. с ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч.

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец юни  2004г. до месец декември 2005 г. в гр. Дупница в съучастие като съизвършител с А.Х.Х. и П.Б.Г. с цел да набавят за себе си имотна облага са принудили П.Д.М. чрез сила

/ А.Ч. по поръчение на П.Г. нанесъл на публично място средна телесна повреда на И.В.И. – таксиметров шофьор, работещ към радиостанцията и диспечерския номератор на ЕТ „П.М. – С., управлявана от П.М., с което  са вселили страх във всички таксиметрови шофьори в гр.Дупница/ и заплашване с посегателство срещу живота и здравето на П.М. / при протеста на таксиметровите шофьори пред полицията в гр. Дупница в защита на пребития И.В.И., П.Г. заявил на П.М., че, ще го пребие, ще го смачка, ще пикае

кръв, че не знае какво може да му се случи и че ще му приключи бизнеса в гр. Дупница/ да извърши нещо противно на волята му – да им предава сума от 1 500 лв месечно за периода месец юли 2004г. - месец декември 2005г., и с това са му причинили имотна вреда в размер на 27 000 лв, като с деянието са причинени значителни имуществени вреди и същото е извършено от група, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.214 ал. 2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал. 3 т.2 и т.3 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч.

 

         ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец декември 2007 г. до месец септември 2008 г. в гр. Дупница с Г.В.Б. е участвал в група, ръководена от А.Х.Х. и П.Б.Г., която чрез внушаване на страх у С.И.Т. / реална възможност от физическо насилие, както и икономически и административни пречки при осъществяване на стопанската дейност  на  ръководените от него  дискотеки „Е.” и „Б. в град Дупница/ извличала облаги - събирали месечни вноски в размер на обща сума от 14 750 лв, както следва: за дискотека „Е. за периода от  15.12.2007 г. до 30.06.2008 г. / 6 и 1/2 месеца/, общо сума от 9 750 лв - по 1 500 лв на месец, и за дискотека „Б.” за  периода от 15.06.2008 г. до 31.08.2008 г.,/ 2 и 1/2  месеца/, общо сума от  5 000 лв - по 2000 лв на месец, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.2 вр.ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Ч.

 

         ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от началото на месец юни 2004г. до 20.01.2009г. в гр. Дупница е участвал в организирана престъпна група, ръководена  от  П.Б.Г. /до 05.12.2008 г./, с участници В.А.А. и А.Х.Х. /от 05.12.2008г. до 20.01.2009 г.  ръководител на групата/, съставена с цел да върши престъпления в страната, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага /престъпления по чл.214 от НК/, като групата е въоръжена, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за

 

         - пето продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

извършване на престъпление от общ характер по чл. 321 ал.3 т.2 вр. ал.2 вр. ал. 1  от НК.

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия В.  А.  А., роден на ***г***,  българин, български гражданин, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********

          

          ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец февруари  2007г. до 20.01.2009 г. в гр. Дупница в съучастие като съизвършител с П.Б.Г. и А.Х.Х. с цел да набавят за себе си имотна облага са принудили П.Д.М. чрез заплашване с посегателство срещу живота и здравето му, както и с възпрепятстване на бизнеса му, да извърши нещо противно на волята му – да прехвърли собствеността на 50% от дружествените дялове на фирма „С. Т.” ООД на В.А.А., с което са причинили имотна вреда на него и съдружника му Д.И.М. в размер на 2 500 лв, както и да им предава  ежемесечно сума в размер на половината от месечната печалба на „С.Т.” ООД и от ЕТ „П.М. – С.- Е. - за 1 лев такси” и с  това  са причинили имотна вреда на него и съдружника му Д.И.М. в размер на 79 907 лв, като общата стойност на причинените имуществени вреди е 82 407  лв, като с деянието са причинени значителни имуществени вреди и същото е извършено от група, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.214 ал.2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3 т.2 и т.3 вр. чл.20 ал.2 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.  А.  А.

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от началото на месец юни 2004 г. до 20.01.2009 г. в гр. Дупница е участвал в организирана престъпна група, ръководена  от  П.Б.Г. /до 05.12.2008 г./, с участници А.В.Ч. и А.Х.Х. /от 05.12.2008 г. до 20.01.2009 г.  ръководител на групата/, съставена с цел да върши престъпления в страната, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага /престъпления по чл.214 от НК/, като групата е въоръжена, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл. 321 ал.3 т.2  вр.ал.2 вр.ал.1  от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.  А.  А.

 

         ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец януари 1998г. до 07.02.2005 г. в гр. Дупница с А.В.Ч. е участвал в група, ръководена от  П.Б.Г.  и А.Х.Х., която чрез внушаване на страх у А.Е.Я. / реална възможност от физическо насилие, както и невъзможност на осъществяване на стопанска дейност – таксиметрови услуги, като му заявили, че не може да работи ако не плаща на ръководената от   Г. и Х. група/,  извличала облаги - за периода от месец август 1998г. до месец януари 2005г. извлякъл облаги в размер на обща сума от 38 900 лв., представляваща месечни вноски в размер на 500 лева за десет  таксиметрови автомобила/ по 50 лева за автомобил на месец/, предавана от А.Е.Я.,  а именно: от  месец август 1998 г. до м. декември 2004 г.  – 77 месеца по 500 лева месечно или сума от 38 500 лв и за месец януари 2005г. сума от 400 лева, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.2 вр.ал. 1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.  А.  А.

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 20.01.2009г. в гр. Дупница е държал боеприпаси - общо 73 броя патрони, както следва: в дома си в гр. Дупница, ж.к.”***”, бл. *** ет. *** - общо 57 броя патрони: 43 броя патрони калибър 5,6 мм.; 4 броя патрони калибър 7,62 мм.; 1 брой патрон калибър 9 мм.; 1 брой патрон калибър 22 Магнум; 2 броя патрони калибър 9х19 мм.; 2 броя патрони калибър 6,35 мм. и 4 броя револверни патрони калибър 357 Магнум и в лекия си автомобил „Ауди” А8 с ДК № КН *** – общо 16 броя патрони: 10 броя патрони калибър 357 Магнум, 5 броя патрони калибър 9х19 мм. и 1 брой патрон калибър 38 специал, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339 ал. 1 вр.чл.36, 37 и 54 от НК го осъжда на „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 4 месеца.

 

   На основание чл.61 т.3 вр.чл.59 ал.1 ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване „общ” на наказанието „лишаване от свобода”, като В.  А.  А. се настани първоначално в затвор от открит тип.

 

 

 - шесто продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

На основание чл.59 ал.1 НК приспада времето, през което В.  А.  А. е бил задържан, считано от 21.01.2009г. до 20.05.2010г. – при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”.

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия К.  В.О., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, живущ ***, ЕГН  **********

 

        ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.11.2008 год. в гр. Дупница, в съучастие с П.Б.Г.  - подбудител, е направил опит да подбуди Л.Л.П. да извърши нещо против волята й – да убеди сина си И.В.П. да оттегли жалбата си до РУ – МВР гр. Дупница и да убеди Р.Р.Н. да не дава обяснения пред служител  от РУ - МВР гр. Дупница във връзка с нанесения им побой от Г.К.Г., като употребил за това заплашване- казал на Л.П. , че ще изкарат сина й И.П. наркоман, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – Л.П. отказала да убеди И.П. да оттегли жалбата си до РУ – МВР гр. Дупница и да убеди Р.Н. да не дава обяснения пред служител от РУ – МВР гр. Дупница във връзка с нанесения им побой от Г.К.Г., поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл. 143 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК.

 

           ПРИЗНАВА подсъдимия Г.   К.  Г.,  роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********

 

           ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.11.2008 г. около 01.30 ч. в гр.Дупница в дискотека „Ф.” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл няколко удара в областта на главата на И.В.П. и няколко удара в областта на лицето на Р.Р.Н., поради което и на основание чл. 325 ал.1 вр.чл.36, 37 и 54 от НК го осъжда на „пробация”, като на осн.чл.42а ал.2 НК определя пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок

от 6 месеца, с периодичност три пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, която следва да се изпълнява по график, но не по – малко от веднъж на месец.

 

На основание чл.59 ал.1 от НК приспада времето, през което Г.К.Г. е бил задържан, считано от 04.12.2008г. до 04.02.2009г. -  при изпълнение на наказанието „пробация”, като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.  Г.

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.11.2008 г. около 01.30 ч. в гр.Дупница в дискотека „Ф.” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл няколко удара в областта на главата на И.В.П. и няколко удара в областта на лицето на Р.Р.Н., като деянието е извършено с изключителна дързост – на обществено място, пред множество свидетели и познати, в много груба форма са засегнати личността на пострадалите, в резултат на което са унизени, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.325 ал.2 вр.ал.1 от НК.

 

             ПРИЗНАВА подсъдимия Г.   В.   Б.,  роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, живущ ***, ЕГН: **********

  

    ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от месец декември 2007г. до месец септември 2008г. в гр. Дупница с А.В.Ч. е участвал в група, ръководена от А.Х.Х. и П.Б.Г., която чрез внушаване на страх у С.И.Т. / реална възможност от физическо насилие, както и икономически и административни пречки при осъществяване на стопанската дейност  на  ръководените от него  дискотеки „Е.” и „Б.” в град Дупница/ извличала облаги - събирали месечни вноски в размер на обща сума от 14 750 лв, както следва: за дискотека „Е.” за периода от  15.12.2007 г. до 30.06.2008 г. / 6 и 1/2 месеца/, общо сума от 9 750 лв - по 1 500 лв на месец, и за дискотека „Б.” за  периода от 15.06.2008 г. до 31.08.2008 г.,/ 2 и 1/2  месеца/, общо сума от  5 000 лв - по 2000 лв на месец, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него

 

- седмо продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл.321а ал.2 вр.ал.1 от НК.

 

  ПРИЗНАВА подсъдимия Г.   В.   Б.

 

  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23 срещу 24.08.2008г. в гр.Дупница в дискотека „Б. е причинил на С.И.Т. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долна челюст, поради което и на основание чл. 129 ал.2 предл. 6-то  вр. ал.1 вр.чл.36, 37 и 54 от НК го осъжда на „лишаване от свобода” за срок от 1 година.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.   В.   Б.

 

 ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че на 23 срещу 24.08.2008г. в гр.Дупница в дискотека „Б.” е причинил на С.И.Т. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото срещу него обвинение за извършване на престъпление от общ характер по чл. 131 ал.1 т.12  вр. чл.129 ал.2 предл. 6-то във  вр. с ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.   В.   Б.

 

 ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23 срещу 24.08.2008 г. в гр.Дупница в дискотека „Б.”е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото /нанесъл средна телесна повреда на управителя на дискотеката С.И.Т. в района на дискотеката по време на изпълнение на задълженията му и функциониране на дискотеката/, поради което и на основание чл. 325 ал.1 вр.чл.36, 37 и 54 от НК го осъжда на „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца.

 

   На основание чл.23 ал.1 от НК налага на Г.   В.   Б. най – тежкото измежду така наложените наказания, а именно - „лишаване от свобода” за срок от 1 година.

 

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

          ПРЕДЯВЕНИЯТ граждански иск от Л.Л.П. срещу подсъдимите П.Г.,  К.О., Г.Г. и В.А. за заплащане на сума от 150 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди,  като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

           

          ОСЪЖДА Г.К.  Г. да заплати на И.В.П., ЕГН **********, сума от 500 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие извършено престъпление по чл.325 ал.1 НК, ведно със законната лихва, считано от 08.11.2008г. до окончателното изплащане, както и сторени разноски в размер на 1 000 лв.

 

              ПРЕДЯВЕНИЯТ от И.В.П. граждански иск за разликата до пълния му претендиран размер от 150 000 лв, както и в частта му, с която е предявен и срещу подсъдимите подсъдимите П.Г., К.О. и В.А., като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

 

               ОСЪЖДА Г.К.  Г. да заплати на Р.Р.Н., ЕГН **********, сума от 500 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие извършено престъпление по чл.325 ал.1 НК, ведно със законната лихва, считано от 08.11.2008г. до окончателното изплащане.

 

              ПРЕДЯВЕНИЯТ от Р.Р.Н. граждански иск за разликата до пълния му претендиран размер от 15 000 лв, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

 

               ОСЪЖДА Г.   В.   Б. да заплати на С.И.Т., ЕГН **********, сума от 7 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие извършено престъпление по чл.129 ал.2 вр ал.1 НК, ведно със законната лихва, считано от 23.08.2008г. до окончателното изплащане.

 

              ПРЕДЯВЕНИЯТ от С.И.Т. граждански иск за разликата до пълния му претендиран размер от 10 000 лв, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

 

 

- осмо продължение на присъдата на КОС по нохд 287/2009г. -

 

           ПРЕДЯВЕНИТЕ от С.И.Т. граждански искове срещу подсъдимите  П.Г., А.Х., А.Ч., Г.Б. за заплащане на сума от 14 750 лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, както и срещу подсъдимите  П.Г., А.Х., А.Ч., Г.Б. за заплащане на сума от 120 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като неоснователни ОТХВЪРЛЯ.

 

           ПРЕДЯВЕНИЯТ от П.Д.М. граждански иск срещу подсъдимите  П.Г., А.Х., В.А. и А.Ч. за заплащане на сума от 200 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, както и на сума от 1 000 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

 

            ПРЕДЯВЕНИЯТ от И.В.И. граждански иск срещу подсъдимия А.Ч. за заплащане на сума от 20 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, както и на сума от 50 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ. 

              

              ПРЕДЯВЕНИЯТ от А. Е. Я. граждански иск срещу подсъдимите  П.Г., К.О., Г.Г. и В.А. за заплащане на сума от 180 000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

                     

  ОСЪЖДА А.В.Ч. да заплати по сметка на Национална следствена служба гр.София 50.13 лв разноски за разпит на А.Я. в качеството му на свидетел, 200 лв разноски за в.л.А.М. и по сметка на КОС 44 лв за в.л. А.М., както и 5 лв за издаване на изпълнителен лист.

 

  ОСЪЖДА В.  А.  А. да заплати по сметка на НИКК МВР гр.София 157.68 лв разноски за в.л.З.З. и по сметка на КОС 44 лв за в.л. З.З. и 5 лв за издаване на изпълнителен лист.

 

 

ОСЪЖДА Г.К.  Г. да заплати по сметка на КОС 100 лв държавна такса за уважените граждански искове, както и 5 лв за издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА Г.   В.   Б. да заплати по сметка на Национална следствена служба гр.София 40 лв разноски за в.л.З.К. и по сметка на КОС 46 лв за в.л.З.К., 280 лв държавна такса за уважения граждански иск, както и 5 лв за издаване на изпълнителен лист.

 

           ОСТАНАЛИТЕ сторени разноски остават за сметка на държавата, съответно на лицата, които са ги сторили.

 

           На основание чл.53 ал.2 б.а НК ОТНЕМА в полза на държавата боеприпаси - общо 73 броя патрони, иззети от подсъдимия В.А.А. с протокол за претърсване и изземване.

 

            Веществените доказателства – обтривки от лява и дясна ръка на подсъдимия В.А., както и обтривки от банкноти, да се унищожат след влизане на присъдата в сила.

 

             Веществените доказателства – банкноти на обща стойност 3 907 лв – 16 бр. по 100 лв, 38 бр. по 50 лв, 28 бр. по 10 лв, 11 бр. по 55 лв и 36 бр. по 2 лв, иззети от В.А.А. с протокол за претърсване и изземване, да се върнат на „С.Т. ООД гр.Дупница, след влизане на присъдата в сила.

 

              Останалите веществени доказателства, съдържащи се и описани в кашон №1, да се върнат на собствениците, съответно на лицата, от които са иззети, след влизане на присъдата в сила.

           

               Веществените доказателства, съдържащи се и описани в кашон №2, да се върнат на  П.Д.М. след влизане на присъдата в сила.

 

               ПРИСЪДАТА може да се обжалва и/или протестира пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок от днес.                

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                          

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1.                 2.