П Р О Т О К О Л

 

Гр.Кюстендил, 24.03.2016 година

 

 

          КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

                ЧЛЕНОВЕ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                    СВЕТОСЛАВ ПИРОНЕВ  

 

при участието на секретар: М.С.

и прокурора: Бойко Калфин

сложи за разглеждане: ЧНД № 527/2015 година

Докладвано от: съдия ГЕОРГИЕВА

На именното повикване в 13.20  часа се явиха:

 

          ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.Кюстендил се явява прокурор Калфин.

ИСКАНОТО за предаване лице М.Д., не се явява. Не е намерен на адреса му в гр.Кюстендил, от който призовката е върната в цялост с отбелязване, че е търсен многократно на посочени дати, но не е намерен, като по думи на живущите на адреса  сем.С. и на сем.Д. от ет.3, лицето само е регистрирано на този адрес, но никога не е живяло на него.

          Според официалните данни от ГД „Изпълнение на наказанията“ Д. не изтърпява наказание „лишаване от свобода“ и не е задържан в затворите на страната ни към 15.03.2016 година.

Според справката за пътуване в  и извън страната ни Д. е влязъл в  Република България  на 18.12.2015 г.,  като данни за излизане липсват.

Според писмо на РУ на МВР гр.Кюстендил Д. е обявен за издирване и до настоящия момент не е установен, като издирването му продължава.

Лицето няма регистрирани влизания и излизания в периода от 01.01.2016 г.  до настоящия момент.

          ПРОКУРОРЪТ -  Да не се дава ход на делото с оглед нередовното призоване на лицето.

          СЪДЪТ счита, че не следва да се дава ход на делото, като следва да прекрати съдебното производство, доколкото не намира Д., участието на който в съдебното производство е задължително. Изминал е  срок от 90 дни, считано от задърженото му на 18.12.2015 година, от която дата следва да се смята срока по чл. 48, ал.3 и чл. 49, ал.2 от ЗЕЕЗА. Предвид характера на производството, същото следва да приключи в максимален срок до 90 дни от задържането на лицето от полицията. В настоящия случай Д. е задържан на 18.12.2015 г., освободен  по-късно, поради невземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, като към настоящия момент е изтекъл срок по-голям от 90 дни.

Предвид на изложеното съдебното производство следва да бъде прекратено, за което да бъде уведомена страната молител, издала срещу същия ЕЗА.

С оглед на горното и по аргумент на чл. 48, ал.3 ЗЕЕЗА, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото ЧНД № 527/2015 година.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок, считано от днес.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

          След влизането на определението в сила да се уведоми Република Хърватия. 

 

Заседанието по делото  приключи в  13.26  часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪД.СЕКРЕТАР: