ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Кюстендил, 24.09.2012 г.

 

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателна колегия, II вьззивен състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                  НАДЯ ГЕОРГИЕВА

 

 

при участието на секретар прокурор

като разгледа докладваното от съдия Георгиева ВЧНД № 352/2012 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава XXII НПК, чл.345 вр. чл.270, ал.4 НПК.

Образувано е по частна жалба (неправилно титулувано като заявление) от подсъдимия К.И.С., с ЕГН **********, пребиваващ в Затвора-Бобов дол срещу постановеното по НОХД № 671/11 г. по описа на ДРС протоколно определение от 27.07.2012 г., с което е оставена без уважение молбата на подсъдимия за изменение на мярката му за неотклонение „Задържане под стража" в по-лека. Навеждат се доводи за изменение на мярката в по-лека от задържане под стража и се моли за уважаване на ч. жалба.

Кюстендилският окръжен съд констатира, че частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но след 7-дн.срок по чл. 342, ал. 1 от НПК, поради което е процесуално допустима и не подлежи на разглеждане от КОС. Частната жалба е просрочена, тъй като 7-дн.срок за подаването й, считано от 27.07.2012 г., срещу определението на ДРС от 27.07.2012 г. е изтекъл на 03.08.2012 г. Този извод КОС прави предвид подаването на ч.жалба чрез администрацията на затвора „Бобов дол" на 07.08.2012 г. и изчисляването на срока за обжалване съгл.чл.183, ал.2 НПК, съгласно който, срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден (в случая от 28.07.2012 г.) и изтича в края на последния ден (в случая 03.08.2012 г.).

Предвид на изложеното ч.жалба е подадена след влизане в сила на обжалваното протоколното определение, поради което е недопустимо да бъде разгледана от КОС. Поради това същата ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство пред КОС-

прекратено.

По ч.жалба, с оглед предмета й, следва да се произнесе ДРС по реда на чл.270, ал.1 и 2 НПК, доколкото същата следва да се преценява като „ново искане" по мярка за неотклонение, по см.на чл.270, ал.1 НПК .

Воден от горното и на осн.чл.345, ал.З вр. с чл.323, НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:


ПРЕДСЕДАТЕЛ;


 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, частна жалба (неправилно титулувана като заявление) от подсъдимия по НОХД No 671/2011 г. по описа на ДРС К.И.С. с ЕГН ********** срещу протоколно определение от 27.07.2012 г., постановено по НОХД № 671/2011 г. по описа на ДРС, с което е оставена без уважен! ю молбата на подсъдимия за изменение на мярката му за неотклонение „Задържане под стража" в по-лека и ВРЪЩА ДЕЛОТО на ДРС за произнасяне по реда на чл.270, ал.1 и 2 НПК по заявление на подсъдимия, депозирано в Затвора-Бобов дол, с изх.№965/07.08.2012 г.