О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Кюстендил, 14.09.2012г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А 

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в закрито заседание на четиринадесети септември две хиляди и дванадесета година,

в състав:

 

                               Председател:МИРОСЛАВ НАЧЕВ

 

                                   Членове:РОСИЦА САВОВА

 

                                           ДИАНА ДАНАИЛОВА

 

като разгледа докладваното от Данаилова ВНЧД №350 по описа за 2012г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Адв.А.Д.- служебен защитник на подсъдимия И.К.М. /последният-в момента в Затвора-Бобов дол/ обжалва протоколното определение на ДРС, постановено на 13.08.2012г. по НОХД №1055/2012г., с което е оставена без уважение молбата на М. за изменяване на взетата по отношение на него мярка за неотклонение от "задържане под стража” в по-лека. В жалбата се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното определение с искане за неговата отмяна.

     Окръжна прокуратура-гр.Кюстендил не изразява становище.

     Окръжният съд, след преценка на релевираните в частната жалба оплаквания, както и на събраните по делото доказателства, счита атакуваното определение за правилно. Съображенията за това са следните:

     И.М. е подсъдим по НОХД №1055/2012г. по описа на ДРС, като против него е повдигнато от ДРП обвинение за престъпление по чл.196,ал.1,т.2,предл.2-ро във вр. с чл.195,ал.1,т.3,предл.2-ро във вр. с чл.29,ал.1,б.”а” НК  - т.е. обвинен е в извършването на тежко умишлено престъпление, осъществено при условията на опасен рецидив.Същият досега е осъждан изключително многократно на “лишаване от свобода” за извършването на други престъпления от общ характер- кражби, които наказания е изтърпявал ефективно. Имайки предвид това, налице е реална опасност М. да извърши друго престъпление, поради което правилно първоначално по отношение на него е била взета мярка за неотклонение “задържане под стража”, а с атакуваното определение ДРС е отказал да я измени в по-лека. Същевременно- от момента на задържането му /05.07.2012г./ досега е изтекъл кратък срок, което също не обосновава изменение на мярката за неотклонение.

     Съобразявайки изложеното,обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

     Водим от гореизложеното, окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА протоколното определение на ДРС, постановено на 13.08.2012г. по НОХД №1055/2012г., с което е оставена без уважение молбата на подс.И.К.М. за изменяване на взетата по отношение на него мярка за неотклонение от "задържане под стража” в по-лека

     Определението не може да се обжалва.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                              2.