П Р О Т О К О Л

 

гр. Кюстендил, 08.12.2010 г.

 

Кюстендилският окръжен съд на осми декември две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ НАЧЕВ

 

ЧЛЕНОВЕ:

МЛ. СЪДИЯ:

ТАТЯНА КОЧОВА

МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

 

 

при участието на секретар:

Г.К.

и прокурора:

Владимир Мицов

сложи за разглеждане

ВЧНД № 568 /2010 г.

докладвано от съдия:

МИРОСЛАВ НАЧЕВ

На повторно повикване в  14.11 часа се явиха:

Обвиняемият Б.Й.Я. се явява лично и с адв. Е.А..

За Кюстендилска окръжна прокуратура се явява прокурор Мицов.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА.

ПРОКУРОРЪТ: Искането е допустимо. Няма да соча други доказателства, ще се възползвам от събраните и намиращи се в делото.

АДВ. А.: Поддържам частната жалба срещу определението на ДРС. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

Намира делото за изяснено от фактическа страна.

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ и

ДАВА ХОД ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪБЕНИТЕ ПРЕНИЯ.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите определение, с което да потвърдите определението на ДРС, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на Б.Й. ***. Жалбата му за промяна на мярката за неотклонение от „Задържане под стража”в по-лека, считам че следва да оставите без уважение като неоснователна. От събраните до настоящия момент и намиращи се в делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че той е извършителя на престъплението, в което е обвинен. Освен това същият е с богато съдебно минало, многократно е осъждан, което е видно от намиращото се в делото свидетелството за съдимост за други подобни престъпления и е налице основателна опасност при една промяна на мярка му за неотклонение в по-лека, същият да се укрие и да извърши ново престъпление.

АДВ. А.: Аз ще моля да уважите подадената частна жалба и отмените определението на ДРС по съображенията, посочени в частната жалба. Считам, че определението на ДРС, на първо място, е неправилно и незаконосъобразно. Действително към настоящия момент ДРП е представила подписани вече от разследващия орган постановление за привличане в качеството му на обвиняем и протокол за разпит на обвиняем, но към момента на преценката му пред ДРС, съобразно изискванията на НПК за протоколите, обвиняемият Я. не е имал това процесуално качество, а мярката за неотклонение „Задържане под стража” може да бъде взета само по отношение на обвиняем. На следващо място, независимо от подписани или не въпросни протокол и постановление, пред разследващия орган, той е дал обяснение и до настоящият момент, въпреки изтеклите, мисля вече повече от 6-7 дни ,разследващият орган не е направил нищо за събиране на онези доказателства, които са посочени от обвиняемия Я.. Не са намерени лицата, които са посочени от него, както и не е проверено възражението за твърдяното от него обстоятелство, че към датата на извършване на деянието, която е посочена в постановлението за привличане в качество на обвиняем е невъзможно това деяние да е извършено от него в съучастие с неговия брат, доколкото неговия брат се намира повече от 2-3 месеца извън пределите на Република България. Не зная, нямах физическа възможност да погледна, но и пред ДРС, направихме едно възражение във връзка с извършеното разпознаване на неговия брат. Протоколът е непълен, не е записано в протокола разпознаващия в края на краищата, коя фотоснимка е разпознал, кой № е и кое лице стои на нея. Фотоалбум не е прилаган, не знам дали съществува такъв към настоящия момент, лично аз не съм го виждал. Наистина, извършено е едно разпознаване по снимки, в което разпознаващата е разпознала обвиняемия Я., но в нейния протокол за разпит е записано, че това е лицето, което е стояло до автомобила в близост до някаква селска чешма и е говорило по телефона. Той не е разпознат като лицето, влизало в къщите на хората или в дома конкретно на пострадалото лице, лицето, носело някакъв предмет. Единственото, което сочи срещу него това разпознаване и този протокол за разпит е, че на въпросната дата Б.Я. *** бряг и е говорил по телефона, стоейки до автомобила си. Поради тези причини, аз считам че обвинението поне до настоящия момент е силно разколебано и не могат дори да бъдат направени индиции за някаква съпричастност на Б.Я. към извършването на това престъпление. Нещо повече, в обясненията си той е посочил кои са лицата, които са били с него и са донесли въпросния моторен трион, както и е обяснил, че до момента на повикването му в РПУ Дупница, не е знаел, че този моторен трион е предмет на престъпление. Той е бил с впечатлението, че е закупен употребяван, за да бъде продаден на по-висока цена сред ромското население. В този смисъл, ще моля да отмените определението на ДРС като неправилно и незаконосъобразно, а доколко има повдигнато обвинение по отношение на Б.Я., да му определите по-лека мярка за неотклонение.

Съдът даде последна дума на обвиняемия

ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ: Имам две деца, имам болна майка, гърдата й е рязана от рак, няма кой да се грижи за тях.

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След като се запозна с доказателствата по делото съдът намери за установено: Обвиняемият Б.Я. е привлечен в качеството на обвиняем за извършване на престъпление от общ характер по чл. 196, ал. 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, във. вр. чл. 194 ал. 1, във вр. чл. 29, ал. 1, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Съдът намира обжалваното определение за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено. Правилен и обоснован е изводът на Районния съд, че по отношение на Я. са налице предпоставките по чл. 63, ал. 1, ал. 2 от НПК.

С оглед на горното Кюстендилски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение на Дупнишки районен съд от 03.12.2010 г., постановено по ЧНД № 1687/2010 г., с което по отношение на обвиняемия Б.Й.Я. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по досъдебно производство № 992/2010 г. по описа на РУП МВР гр. Дупница.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва и протестира.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

                                                                  2.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

Заседанието по делото приключи в 14,30 ч.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                             СЕКРЕТАР: